Predmet Silnoprúdové zariadenia (SIZ) je určený študentom tretieho ročníka SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave, ktorí si tento predmet zvolili ako voliteľný. Keďže študenti SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave sú zameraní na štúdium slaboprúdovej elektrotechniky, snaží sa to tento študijný materiál zohľadniť. Je to viac - menej prehľad silnoprúdovej elektrotechniky, pričom obsah učiva je zredukovaný na takú úroveň, ktorú by mal dosahovať študent elektrotechnickej priemyselnej školy bez ohľadu na jej zameranie.

Autor ::: Hrobonka
Prispôsobil a poskytol webhosting ::: .::q-azyServer::. - q-azy

Informačný portal q-azy.sk

Na začiatok