Energetika sa zaoberá výrobou a rozvodom elektrickej energie.
 • výroba elektrickej energie - zaoberá sa výrobou elektrickej energie v klasických a nekonvenčných elektrárňach

 • rozvod elektrickej energie - rieši prenos a dodávku elektrickej energie z elektrární až k odberateľom


 • 6.1.1 Úvod

   

  Cieľ, ktorý si musí klásť energetika v každej krajine, je zabezpečiť: Úlohou výroby elektrickej energie je zabezpečiť spoľahlivý a dlhodobý zdroj energie v dostatočnom množstve za prijateľné ceny a to z procesov, ktoré spĺňajú prísne normy ochrany životného prostredia.
  Energia, ktorú dnes využívame (teplo, elektrina, palivá pre motorové vozidlá), má svoj pôvod prevažne vo fosílnych palivách.
  Uhlie, ropa alebo zemný plyn sú práve takýmito palivami. Tieto palivá sa nachádzajú pod zemským povrchom, kde vznikali po milióny rokov rozkladom pravekých rastlín a živočíchov.
  Hoci sa fosílne palivá pôsobením prírodných síl (tepla a tlaku) stále vytvárajú, ich súčasná spotreba mnohonásobne prevyšuje ich tvorbu.
  Skutočnosť, že nie sú doplňované tak rýchlo, ako ich spotrebovávame znamená, že pri tomto spôsobe spotreby ich v blízkej budúcnosti vyčerpáme.
  Z toho dôvodu sú fosílne palivá považované za neobnoviteľné. Obmedzenosť zdrojov palív nie je však jediná hrozba, ktorej ľudstvo čelí. Spaľovanie fosílnych palív vedie tiež k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia.
  Medzi fosílnymi palivami má osobitné postavenie urán – palivo pre atómové elektrárne.
  Aj tento zdroj je obmedzený a pri súčasnom trende vyčerpateľný za menej ako 100 rokov.
  Taktiež sa tu vyskytujú problémy s bezpečnosťou a tvorbou rádioaktívnych odpadov, ktoré budú po milióny rokov predstavovať riziko pre ľudstvo.
  Ďaľším zdrojom elektrickej energie je voda, ktorá v sebe sústreďuje obrovskú kinetickú a potenciálnu energiu.
  Veľká spotreba elektrickej energie nás vedie k hľadaniu iných zdrojov elektrickej energie - zdrojov, ktoré nám poskytuje príroda a spolu s vodou to sú obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Do tejto kategórie patrí: Na Slovensku sa elektrická energia vyrába v tepelných, vodných a jadrových elektrárňach. Len malým percentom sa na výrobe podieľajú iné elektrárne.
  Slovensko je v súčasnosti vo výrobe elektrickej energie sebestačné.
  Podiel tepelných elektrární na výrobe elektrickej energie na Slovensku je asi 33 %.
  Podiel vodných elektrární na výrobe elektrickej energie na Slovensku je asi 15 %.
  Podiel jadrových elektrární na výrobe elektrickej energie na Slovensku je v súčasnosti asi 50 %. Po odstavení dvoch blokov v Bohuniciach poklesne tento podiel na polovicu, ale po spustení dvoch blokov v Mochovciach sa vrátime na súčasný stav.
  Podiel iných elektrární na výrobe elektrickej energie na Slovensku je asi 2 %.

   

  Na začiatok