Energetika sa zaoberá výrobou a rozvodom elektrickej energie.
 • výroba elektrickej energie - zaoberá sa výrobou elektrickej energie v klasických a nekonvenčných elektrárňach

 • rozvod elektrickej energie - rieši prenos a dodávku elektrickej energie z elektrární až k odberateľom


 • 6.2. Rozvod elektrickej energie

   

  Rozvod elektrickej energie zabezpečuje prenos, distribúciu, napájanie a elektroinštaláciu elektrickej energie. Tieto úlohy je možné zabezpečiť

  Prenosové vedenie

  Zabezpečuje prenášanie veľkých výkonov na veľkých napäťových hladinách - vvn a vn (400KV, 220KV, 110KV). Je realizované ako vonkajšie silové vedenie pomocou AlFe (hliník, železo) lán.

  Distribučné vedenie

  Zabezpečuje prenášanie 22 KV napäťovej hladiny po oblastiach - mestá, dediny - až po napájaciu stanicu (transformovňu). Je realizované ako vonkajšie silové vedenie (AlFe laná) alebo káblové vedenie (CYKY). Závisí to od zložitosti terénu a zasahovania inžinierskych sietí.

  Napájacie vedenie

  Zabezpečuje napájanie bytového a priemyselného rozvodu napätím 400V / 230V. Realizované je káblovým vedením (CYKY).

  Elektroinštalácia

  Zabezpečuje bytový a priemyselný rozvod elektrickej energie v samotnom obkjekte (zásuvkový a svetelný rozvod). Je realizovaný vnútorným vedením - vodičmi Cu s prierezom 2,5 mm2 alebo 1,5 mm2.

  Vonkajšie (silové) vedenie

  Sú to zariadenia na prenos elektrickej energie postavené nad zemou (s výnimkou základov a uzemnenia).

  Zásady pri voľbe vonkajšieho silového vedenia - VSV

  Hlavné časti vonkajšieho silového vedenia

  Stožiar

  Je to nosná konštrukcia, na ktorej sú umiestnené vodiče.
  Časťami stožiarasú : základ, driek, hlava, most, priečky, konzoly, vzpery, zakotvenie
  Výška stožiaraje dĺžka stožiara vrátane časti v zemi až po zemné lano. Výška závisí od usporiadania vodičov na hlave stožiara, od priehybu vodičov, od dĺžky reťazcov a od výšky zemného lana nad vodičmi.
  Typy stožiarov Názvy stožiarov

  Základy

  Je to betónová časť nachádzajúca sa v zemi. Slúži na uchytenie stožiara.

  Uzemnenia

  Uzemnenie je veľmi dôležitou časťou ako ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím.
  V prípade úderu blesku do kovovej konštrukcie sa vytvorí v okolí stožiara elektrostatické pole a tým aj možnosť vzniku krokového napätia.
  Táto situácia je riešená ekvipotenciálnym prahom, čo znamená že v okolí stožara sú v zemi uložené kovové obruče a tie sú vodivo spojené s uzemneným stožiarom.

  Vodiče

  Ako vodiče pre vonkajšie silové vedenie sa používajú : Laná sú výhodnejšie ako drôty, lebo sú ohybnejšie a bezpečnejšie.
  Lano má rovnomernú konštrukciu jednotlivých tenších drôtov . Pri drôtoch jediná materiálová chyba znehodnotí celý vodič, kým pri lanách porucha alebo pretrhnutie jedného drôtu neznehodnotí celý vodič, aj keď namáhanie ostatných vodičov zvýši.
  Materiál ktorý sa na vodiče používa je : tvrdá meď, polotvrdá meď, mäkká vyžíhaná meď, hliník, zliatiny hliníka
  Pre laná a drôty z tvrdej medi je charakteristická : Pre laná a drôty z tvrdej medi je charakteristická : Slovensko používa AlFe laná, je to hliníkové lano s oceľovou dušou.
  Poveternostné vplyvy na vodiče VSV
  Pri navrhovaní a výpočte vodičov nás zaujíma :

  Izolátory

  Izolátory sú pre bezpečný chod siete vn a vvn veľmi dôležité. Zabezpečujú odizolovanie vodičov od kovovej konštrukcie stožiara.
  Izolátory pre napätie110KV a viac musia mať ochranné armatúry.
  Materiál ktorý sa používa na výrobu izolátorov je tvrdý porcelán (kaolín), kremeň, živica.
  Tieto suroviny sa zozomelú a zmiešajú sa s vodou na cesto. To sa potom formuje do vyžadovaných tvarov, suší a vypaľuje pri 900°C . Nasleduje namáčanie v poleve a vypaľovanie (30-45 hodín) pri teplote 1350-1450°C. Silne vypálený porcelán je veľmi kvalitný po elektrickej stránke, menej však po stránke mechanickej. Pri menej vypálenom je to naopak. Tvary a druhy

  Zemniace laná

  Slúžia ako ochrana vodičov pred bleskom. Zemné lano sa nachádza na úplnom vrchole stožiara (nad ostatnými vodičmi) a je vodivo spojené so stožiarom. Pri údere blesku je zasiahnuté práve zemniace lano, blesk zvedie na stožiar a ten je v základoch uzemnený.

  Káblové vedenie

  Káblové vedenie sa používa tam, kde montáž vonkajšieho vedenia je nemožná alebo veľmi náročná. Taktiež sa používa v oblastiach s inžinierskymi sieťami, (mestá), lebo zabezpečiť bezpečnosť by bolo nemožné. Káblové vedenie je vedené v zemi a trasa je vyznačená žltými tabuľkami s informáciou o napäťovej hladine.

  Vnútorné vedenie

  Pozostáva : Podrobnejšie sa tejto téme venujem v časti "Projekt".

   

  Na začiatok