Rozvádzač nn všetci poznáme ako "skrinku", v ktorej máme všetky potrebné prístroje (spínacie, istiace, meracie, ovládacie, signalizačné) pre našu domácnosť.
Vo väčšine prípadov ho máme na chodbe. Ale pozor! Vyhláška nariaďuje povinné umiestnenie rozvádzača na prístupnom mieste pracovníkom energetiky.
Sme povinní zabezpečiť nielen prístupnosť prístrojov, ale aj ochranu prístrojov pred poveternostnými vplyvmi a pred poškodením.

4.3 Elektrické rozvádzače

 

Rozvádzač

je konštrukčný celok, na ktorom sa sústreďujú všetky elektrické prístroje podľa potrieb ovládaného zariadenia.

 

Podľa napätia rozdeľujeme elektrické rozvádzače na:

 

Nízkonapäťové - nn rozvádzače

Rozdelenie podľa konštrukcie

Otvorený rámový rozvádzač

Elektrické prístroje sú umiestnené na zváranej konštrukcii (ráme). Sú voľne prístupné spredu aj zozadu. Umožňuje to jeho rýchlu kontrolu.

Panelový rozvádzač

Predná stena rozvádzača je plná. Sú na nej namontované ovládacie a signalizačné prístroje. Prístroje v rozvádzači sú prístupné len zo zadu.

Skriňový rozvádzač

Prístroje sú umiestnení v skrini a sú prístupné len spredu.

Jednotný rozvádzač

Je to viacúčelový univerzálny rozvádzač vyrábaný v piatich typoch. Jeho výhodou je, že nemusíme navrhovať rozvádzač pre konkrétny rozvod, ale na druhej strane - musíme rátať s tým že môže obsahovať aj tie prístroje, ktoré my zrovna nepotrebujeme.

 

Vysokonapäťové - vn rozvádzače

Rozdelenie podľa konštrukcie

Skriňový rozvádzač

Všetky prístroje (odpínače, vypínače...) sú pevne zabudované do skrine a tá je ako zmontovaný celok dopravená na miesto určenia. Vlastná montáž je pomerne rýchla, horšie je to s výmenou prístrojov pri poruche.

Výsuvná vypínacia skriňa

Rieši problém s opravou a výmenou poruchových prístrojov, lebo tie sú umiestnené na výsuvných podvozkoch, ktoré uľahčujú prístup k prístrojom.

Rozvádzače novšieho typu

Sú to rozvádzače, v ktorých sú prístroje oddelené iným izolačným prostredím než je vzduch. Je to médium s vyššími izolačnými vlastnosťami, čo nám umožňuje montovať prístroje bližšie k sebe a tým šetriť priestor a zmenšovať rozmer rozvádzača. Takýmto spôsobom sa ušetrí až 80 % priestoru. Podľa toho aké izolačné médium sa používa, poznáme rozvádzače:

 

Kontrolné otázky:

1. Čo je elektrický rozvádzač?
2. Vymenujte aké nn rozvádzače poznáme.
3. Charakterizujte nn rozvádzače, ich výhody a nevýhody.
4. Vymenujte aké vn rozvádzače poznáme.
5. Charakterizujte vn rozvádzače, ich výhody a nevýhody.

Na začiatok