Transformátory sú netočivé elektrické stroje, ktoré na výrobu elektrickej energie nevyužívajú pohyb.

5.2.1. Princíp transformátora

 

Referát

V referáte by sa mali nachádzať odpovede na kontrolné otázky.

Kontrolné otázky

1. Charakterizujte princíp indukovania napätia na sekundárnej strane transformátora.

Na začiatok