Transformátory sú netočivé elektrické stroje, ktoré na výrobu elektrickej energie nevyužívajú pohyb.

5.2.2.Jednofázový transformátor

 

Referát

V referáte by sa mali nachádzať odpovede na kontrolné otázky.

Kontrolné otázky

1. Nakreslite a popíšte schematickú značku jednofázového transformátora.
2. Napíšte vzťahy medzi základnými veličinami charakterizujúcimi jednofázový transformátor.

Na začiatok