Transformátory sú netočivé elektrické stroje, ktoré na výrobu elektrickej energie nevyužívajú pohyb.

5.2.3.Trojfázový transformátor

 

Referát

V referáte by sa mali nachádzať odpovede na kontrolné otázky.

Kontrolné otázky

1. Charakterizujte princíp činnosti trojfázového transformátora.
2. Čo udáva hodinový uhol transformátora?
3. Nakreslite transformátory dané nasledovne : Yy0, Dd3, Yy6.
4. Čo udáva napätie nakrátko transformátora?
5. Charakterizujte autotransformátor.
6. Charakterizujte paralelnú spoluprácu transformátorov.

Na začiatok