• asynchrónny alternátor (generátor) - mechanická energia privádzaná na rotor sa mení na elektrickú energiu odoberanú zo statorového vinutia
  • asynchrónny motor - privádzaná elektrická energia sa mení na mechanickú energiu, ktorá prekonáva odpor poháňaného zariadenia
  • indukčná brzda - využíva na brzdenie točivý moment vznikajúci otáčaním rotora proti smeru, ktorým by sa otáčal pôsobením elektromagnetických síl
  • asynchrónny menič frekvencie - využíva zmeny frekvencií prúdu indukovaného v otačajúcom sa rotore
    Vzhľadom na to, že asynchrónne stroje sa najviac používajú v motorickom režime, budeme sa ďalej venovať najmä motorom a alternátory spomenieme len okrajovo.

5.4.1 Asynchrónne generátory

 

Nazývajú sa alternátory. Mechanická energia je privádzaná na rotor a mení sa na elektrickú energiu, ktorú odoberáme zo statorového vinutia.
Použitie asynchrónnych strojov na výrobu elektrickej energie je veľmi obmedzené. Asynchrónne stroje sa väčšinou používajú v motorickom režime.

Stator

Je vytvorený trojfázovým vinutím. Svorky vinutia prvej fázy sú U1,U2, svorky vinutia druhej fázy sú V1,V2 a svorky vinutia tretej fázy sú W1,W2. Vinutie je rozložené do drážok statorových plechov a je zapojené do trojuholníka alebo do hviezdy.
Zo statorového vinutia odoberáme elektrickú energiu.

Rotor

Je vytvorený rozloženým trojfázovým vinutím v rotorových drážkach, ktoré je zapojené dohviezdy alebo do trojuholníka. Do rotora je privádzaná mechanická energia.

 

Na začiatok