Vidiac pekný účes väčšina z nás začneme rozmýšľať nad technologickým postupom ako ho získať. Ale len málo kto za tým vidí využitie elektrického tepla v praxi.
O čom hovorím? No predsa o elektrickej kulme. Vďaka vysokoohmovému "odporu" premieňa elektrickú energiu na tepelnú. Získané teplo využijeme v konečnom dôsledku na vytvarovanie vlasov podľa našich predstáv.

7.1 Princíp

Elektrické teplo je druh energie, ktroré získame premenou elektrickej energie ne tepelnú.
Tepelná energia obsiahnutá v telese je celková pohybová energia neviditeľného a neusporiadaného pohybu všekých atómov a molekúl v telese.
Teplo získané z elektrickej energie sa vyznačuje čistotou, bezpečnosťou prevádzky a veľkým použitím v domácnostiach a priemysle.
Zariadenia pracujúce na princípe elektrického tepla sú:

Elektrické tepelné zariadenia

Pri prechode elektrického prúdu cez vykurovací odpor vzniká elektrické teplo.

Elektrické chladiace zariadenia

Chladenie je v podstate prečerpávanie tepla ktoré odoberáme ochladzovanej látke a odvádzame ho do inej látky, pričom potrebné výparné teplo odoberá okoliu, čím sa toto okolie ochladzuje.
Tento princíp využívajú chladničky

Tepelné čerpadlá

Pracujú presne na tom istom princípe ako chladničky, len v opačnom režime.

Tepelné straty

Pri elektrickom teple nemožno zabudnúť aj na tepelné straty, ktoré vznikajú prechodom prúdu cez vodič.
Vodič sa prechodom prúdu zahrieva a vzniknuté nežiadúce teplo je vyjadrené Joul - Lencovým zákonom.

Kontrolné otázky:

1. Vysvetlite podstatu elektrického tepla
2. Vymenujte ktoré zariadenia pracujú na princípe elektrického tepla
3. Vymenujte elektrické tepelné zariadenia.
4. Vymenujte elektrické chladiace zariadenia.
5. Kde vznikajú tepelné straty?.

Na začiatok