Projekt rieši návrh elektroinštalácie (zásuvkové a svetelné obvody) jednoduchého objektu.
Pozostáva z
  • textovej časti - dokumentácie
  • výkresovej časti - jednopólovej schémy a samotnej elektroinštalácie

9.1. Technická dokumentácia

 

Technická dokumentácia obsahuje :

Vzor technickej dokumentácie

Základné údaje o objekte

Objektom je jednoizbový byt s kuchyňou, chodbou, WC a kúpeľňou. V byte sú použité štandartné elektrické spotebiče. Výkonovo väčšie spotrebiče sú automatická práčka, chladnička a sporák. Sporák v kuchyni je kombinovaný (rúra je elektrická, horáky sú plynové). Tieto spotrebiče majú svoj samostatný obvod.
Kúrenie je ústredné - plynové.
Byt je obývaný jednou osobou.

Súpis použitých elektrospotrebičov aj ich príkony

Celkový predpokladaný príkon a súdobosť

Celkový predpokladaný príkon všetkých spotrebičov je 13,55 kW.
Súdobosť je hodnota zohľadňujúca pravdepodobnosť koľko spotrebičov bude súčasne používaných. Je to tabuľková hodnota. Pre objekt s jedným užívateľom volím hodnotu 0,75.
Pričom ak sa hodnota súdobosti rovná 1, znamená to, že všetky spotrebiče "idú" súčasne.
Hodnota súdobého výkonu sa vypočíta ako súčin súdobosti a predpokladaného výkonu (v našom prípade súdobý výkon bude P=0,75.13,55 kW = 10,1625 kW).

Návrh prierezu prípojky

Prierez prípojky je dimenzovaný - navrhovaný - tak, aby zniesol prúd ktorý ním potečie pri predpokladanom súdobom príkone.
Prierez rátame zo vzťahu :

Dimenzovanie

Rad používaných prierezov v domácnosti: 1.5, 2.5, 4, 16, 20, 25 [mm2]

 

- P - predpokladaný súdobý príkon
- ρ - špecifický merný odpor
- l - dížka prípojky
- Uf - fázové napätie
- u- napätie - úbytok na prípojke (povolené je 1 %Uf = 2,3 V )
- cos φ - účinník siete (0,85 - 0,95)
Prierez volíme najbližší vyšší v rade, čomu potom musí zodpovedať aj hodnota trojfázovej poistky.

Návrh prierezu HDV

Prierez HDV je dimenzovaný - navrhovaný - aby zniesol prúd ktorý ním potečie, pričom v zmysle zachovania selektivity je minimálne o rád nižší než prierez prípojky.
Prierez rátame zo vzťahu :

Dimenzovanie

- P - predpokladaný súdobý príkon
- ρ - špecifický merný odpor
- l - dížka HDV
- Uf - fázové napätie
- u- napätie - úbytok na HDV (povolené je 1 %Uf = 2,3 V )
- cos φ - účinník siete (0,85 - 0,95)
Prierez volíme najbližší vyšší v rade, čomu potom musí zodpovedať aj hodnota ističa.
Keďže prierez HDV je minimálne o rád nižší než prierez prípojky, aj hodnota ističa bude minimálne o rád nižšia než hodnota poistky.

Použitá napäťová sústava

Sieť: 3+PEN AC (str.) 50Hz ; 230/400 V TN C

Riešenie ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím, podľa STN 34 1010: nulovaním

Určenie stupňa dôležitosti dodávky elektrickej energie

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610: 3-tí stupeň

Určenie spôsobu merania spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie je riešené elektromerom osadeným v hlavnom rozvádzači (HR).

Určenie ochrany proti skratu, preťaženiu

NN zariadenia ako aj jednotlivé vývody a obvody sú chránené poistkami a ističmi v NN rozvádzačoch

Určenie ochrany proti prepätiu

Ochrana proti prepätiu, nie je riešená.

Určenie ochrany objektu pred atmosferickým výbojom, bleskom

Ochrana objektu pred atmosferickým výbojom, bleskom nie je predmetom riešenia.

Určenie druh prostredia

Prostredie je určené podľa STN 33 0300 a protokol je priložený k technickej spáve elektro.
Protokol č. 01 / 05 o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou v Bratislave, 20.5.2005

Popis riešenia elektroinštalácie

Z existujúcej prípojkovej skrine a cez HDV sa káblom CYKY 4B pripojí rozvádzač objektu.
Kábel je istený trojfázovou poistkou a HDV je istené ističom.
Z rozvádzača sú pripojené jednotlivé obvody (svetelné a zásuvkové) v objekte. Svetelá elektroinštalácia je riešená podľa STN 36 0450.
Svetelné obvody sú dva, pričom jeden napája obývaciu izbu a kuchyňu a druhý obvod napája chodbu a kúpeľňu s WC.
Ako svetelné zdroje sú prevažne použité žiarivkové svietidlá, resp. žiarovkové svietidlá. Rozvod je riešený káblami CYKYL 2B x1,5 uloženými pod omietkou. Ovládanie osvetlenia je riešené vypínačmi osadenými pri vstupe do miestností, vo výške cca 1,2 m od podlahy.
Zásuvkových obvodov je šesť. Tri sú riešené zásuvkami 230V/16A. Umožňujú zapojenie práčky, elektrickej rúry a chladničky.
Zvyšné tri sú riešené zásuvkami 230V/10A. Slúžia na pripojenie výkonovo slabších spotrebičov v objekte.sú riešené zásuvkami 230V/16A Rozvod je riešený káblami CYKY 2B x 2,5 uloženými pod omietkou.

Súpis použitého materiálu

- kábel CYKY 4B s prierezom 16 mm2 - 30 m
- kábel CYKY 2B s prierezom 4 mm2 - 10 m
- kábel CYKY 2B s prierezom 2,5 mm2 - 50 m
- kábel CYKY 2B s prierezom 1,5 mm2 - 25 m
- trojfázová poistka 40A - 1 ks
- istič 20A - 1 ks
- istič 10A - 3 ks
- istič 6A - 2 ks
- istič 16A - 3 ks
- zásuvka dvojitá - 4 ks
- zásuvka jednoduchá - 11 ks
- vypínač jednopólový - 3 ks
- vypínač obývačkový - 1 ks
- rozvádzač - 1 ks
- svietidlá - 4 ks

 

Na začiatok