Svetlo, ktoré vnímame zrakom, je viditeľnou časťou rozsiahlej oblasti žiarenia, ktoré vysiela každý svetelný zdroj a ktoré sa šíri elektromagnetickým vlnením.
Svetlo však vplýva aj na mimozrakovú činnosť. Vplyvy sú:
  • fyziologické - je to vplyv na tvorbu hormónov, látkovú výmenu, krvný obeh, tvorbu enzýmov, tvorbu vitamínu D a na koncentráciu bielych krviniek.
    Znamená to, že napríklad čím je nižšia úroveň osvetlenia, tým je väčšia koncentrácia bielych krviniek a tým aj nižšia aktivita človeka.
  • psychologické - červená farba zbližuje, modrá farba nabáda k agresivite a biela farba dodáva pocit čistoty

8.2 Svietidlá

Kontrolné otázky:

1.Charakterizute teplotné svietidlá
2.Charakterizute luminiscenčné svietidlá

Na začiatok