Téma Trojfázová sústava sa zaoberá princípom činnosti, technickou realizáciou, výhodami, základnými možnosťami zapojenia(hviezda, trojuholník), výkonom(činný, jalový, zdanlivý) a kontrolnými otázkami. Objasní, prečo je napriek používaniu jednofázovej sústavy v bytovom priemysle výroba a prenos elektrickej energie realizovaný prostredníctvom troch fáz.

1.3. Zapojenie do trojuholníka

 

Základné možnosti spájania cievok - ako zdrojov striedavého napätia:

- konce všetkých cievok spojíme do spoločného uzla - zapojenie do hviezdy:


- začiatok jednej cievky spojíme s koncom druhej cievky - zapojenie do trojuholníka:


1.3. Zapojenie do trojuholníka

 

Základné možnosti spájania cievok - ako zdrojov striedavého napätia:

- konce všetkých cievok spojíme do spoločného uzla - zapojenie do hviezdy:

Zapojenie do hviezdy


- začiatok jednej cievky spojíme s koncom druhej cievky - zapojenie do trojuholníka:

Zapojenie do trojuholníka


Zapojenie do trojuholníka:

Takýmto zapojením získame zdroj napätia poskytujúci len hodnoty združených napätí - to znamená že pripojené spotrebiče sú len trojfázové.

Avšak prúdy tečúce týmto zapojením sú dva - fázové a združené (ako u hviezdy napätia).

Zdroj zapojený do trojuholníka

Technická realizácia:

Vzťah medzi sieťovým (združeným Iz) prúdom a prúdom tečúcim vinutím (fázovým If) je:

Vzťah medzi združeným a fázovým prúdom

Zhrnutie:

Spojenie vinutí trojfázového generátora (zdroja) do trojuholníka nám umožňuje získanie väčšieho prúdu. V konečnom dôsledku spájaním zdroja trojfázového napätia či už do hviezdy alebo trojuholníka, umožňuje získanie väčších napätí alebo prúdov, čiže výkonu.

Kontrolné otázky:

1. Aké spotrebiče nám umožňuje pripojiť zdroj zapojený do trojuholníka?
2. Nakreslite ľubovoľný spotrebič pripojený na zdroj zapojený do trojuholníka. Popíšte patričné smery prúdov a napätí.
3. Aký je vzťah medzi fázovým a združeným prúdom?

Na začiatok