Téma Trojfázová sústava sa zaoberá princípom činnosti, technickou realizáciou, výhodami, základnými možnosťami zapojenia(hviezda, trojuholník), výkonom(činný, jalový, zdanlivý) a kontrolnými otázkami. Objasní, prečo je napriek používaniu jednofázovej sústavy v bytovom priemysle výroba a prenos elektrickej energie realizovaný prostredníctvom troch fáz.

1.4. Výkon

 

Výkon trojfázového prúdu je vo všeobecnosti daný súčtom výkonov jednotlivých fáz:
P = PA + PB + PC pričom výkon jednej fázy je daný:

Jednofázové výkony

 

Potom pre výkon trojfázového prúdu vyjadreného pomocou fázových hodnôt platí:

Trojfázový výkon

 

Ak chceme výkon vyjadriť pomocou združených hodnôt, potom:

Pre hviezdu platí:

Združený výkon

 

Pre trojuholník platí:

Združený výkon

 

Potom pre výkon trojfázového prúdu vyjadreného pomocou združených hodnôt platí:

Združený výkon

 

Kontrolné otázky

1. Vyjadrite trojfázový činný aj jalový výkon pomocou fázových hodnôt.
2. Vyjadrite trojfázový činný aj jalový výkon pomocou združených hodnôt.
3. Čo spôsobuje existenciu jalového výkonu?
4. Ako kompenzujeme výskyt jalového výkonu?

Na začiatok